Sıkça Sorulan Sorular

Şifreli teslimat imza yerine geçmektedir.Bunun dışında talep edilen Kimlik bilgileri tamamen BTK(Bilgi Teknolojileri Kurumu) tarafından istenmektedir ve yasal mevzuatlar gereği zorunludur. Kimlik bilgileri neden istediğini sorusunda da yer aldığı üzere; Aşağıda belirtilen Karayolu Taşıma Yönetmeliği 45. maddesi, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 231. Maddesine göre T.C Kimlik Numarası ve Vergi Numarası alınması zorunludur. Bu bilgiler, verdiğimiz hizmet dışında herhangi bir amaçla kullanılmamakta ve paylaşılmamaktadır. İlgili maddelerin detayları; 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 45. Maddesi 2.bendinde gönderici kendi adres ve kimlik bilgilerini tam ve doğru olarak kargo şirketlerine bildirmek zorundadır, madde 43/12’ye göre ise kargo şirketleri gönderiyi teslim ederken alıcının kimlik bilgilerini almak ve kaydetmekle yükümlüdür. 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve bu konuna istinaden çıkartılarak 09.01.2008 tarihi ve 26571 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelikte kimlik tespiti yapmak zorunda olan yükümlüler arasında kargo şirketleri de sayılmış olup göndericinin ve alıcının T.C kimlik numarası ve/veya Vergi numarası ile birlikte kimlik bilgilerinin alınması ve kaydedilmesi zorunluluğu getirilmiştir. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 231. Maddesine göre FATURA tanzimi sırasında müşteri; adını soyadını, vergi dairesini, vergi numarasını ve kimliğini ibraz etmek zorundadır.29.08.2006 tarih ve 26274 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği’ne göre bireyler için T.C Kimlik Numarası olarak kabul edilmiş olup, bu nedenle fatura tanziminde müşterinin T.C Kimlik Numarası da kaydedilmektedir. Kargo gönderilerinizin güvenliği ve tabi olduğumuz yasalar ve yönetmelikler gereğince gönderinizin güvenliği açısından kargonuzu teslim ederken veya teslim alırken, “T.C Kimlik No” bilgisinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

%97,5 kapıda ödeme teslim oranı

#bizlemümkün
Müşterimiz Olun